Check
hosocongty.net
Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phương Sang

Tên giao dịch: Phuong Sang Agriculture Company Limited

:

Đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Phương Nam

Điện thoại: 0906575766

Ngày cấp: 10/08/2021

Ngành nghề chính: Bán buôn gạo

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phương Sang

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ