Check
hosocongty.net
Công Ty TNHH Nông Nghiệp Và Dịch Vụ Hạnh Vinh

Tên giao dịch: CôNG TY TNHH NN&DV HạNH VINH

:

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hạnh

Điện thoại: 0979614690

Ngày cấp: 10/08/2021

Ngành nghề chính: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Công Ty TNHH Nông Nghiệp Và Dịch Vụ Hạnh Vinh

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ