Check
hosocongty.net
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

Tên giao dịch: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENT SERVICES TECHNOLOGY DEVELOPM

:

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Lan Hường

Điện thoại: 0981685680

Ngày cấp: 3/30/2021 12:00:00 AM

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

Điều chỉnh hồ sơ