Check
hosocongty.net
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ FRUITS

Tên giao dịch: FRUITS SERVICE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

:

Đại diện pháp luật: Lê Văn Công

Điện thoại: 0398095112

Ngày cấp: 08/09/2021

Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ FRUITS

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ