Check
hosocongty.net
Công Ty TNHH Phát Triển Nông Nghiệp Lương Tài

Tên giao dịch: Luong Tai Agriculture Development Company Limited

:

Đại diện pháp luật: Vũ Bá Mười

Điện thoại: 02437911997

Ngày cấp: 10/08/2021

Ngành nghề chính: Chăn nuôi gia cầm

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Công Ty TNHH Phát Triển Nông Nghiệp Lương Tài

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ