Check
hosocongty.net
CÔNG TY TNHH RAU SẠCH ĐỒNG XANH

Tên giao dịch: DONG XANH CLEAN VEGETABLES CO.,LTD

:

Đại diện pháp luật: Thái Nguyễn Hải Vi

Điện thoại: 0909471965

Ngày cấp: 1/21/2014 12:00:00 AM

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH RAU SẠCH ĐỒNG XANH