Check
hosocongty.net
CÔNG TY TNHH RICH PRODUCTS VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI

Tên giao dịch: RICH PRODUCTS VIET NAM COMPANY LIMITED HA NOI BRANCH

:

Đại diện pháp luật: CHAN WAI CHIEW

Điện thoại: 02436374040

Ngày cấp: 02/08/2021

Ngành nghề chính: Bán buôn tổng hợp

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH RICH PRODUCTS VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ