Check
hosocongty.net
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIA CÔNG THƯƠNG MẠI PHÚC CƯỜNG

Tên giao dịch: PHUC CUONG TRADING PROCESSING PRODUCTION COMPANY LIMITED

:

Đại diện pháp luật: Huỳnh Phú Cường

Ngày cấp: 1/22/2014 12:00:00 AM

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIA CÔNG THƯƠNG MẠI PHÚC CƯỜNG

Điều chỉnh hồ sơ