Check
hosocongty.net
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIA CÔNG THƯƠNG MẠI PHÚC CƯỜNG

Tên giao dịch: PHUC CUONG TRADING PROCESSING PRODUCTION COMPANY LIMITED

:

Đại diện pháp luật: Huỳnh Phú Cường

Ngày cấp: 1/22/2014 12:00:00 AM

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIA CÔNG THƯƠNG MẠI PHÚC CƯỜNG