Check
hosocongty.net
CÔNG TY TNHH SERMATECH VIỆT NAM

Tên giao dịch: SERMATECH VIETNAM LLC

:

Đại diện pháp luật: Choi Eul Soo

Điện thoại: +84-243-366-8854

Ngày cấp: 08/09/2021

Ngành nghề chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH SERMATECH VIỆT NAM

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ