Check
hosocongty.net
Công Ty TNHH Sou Việt Nam

Tên giao dịch: Sou Vietnam Co., Ltd

:

Đại diện pháp luật: Yamagata Yutarou

Điện thoại: 02839147760

Ngày cấp: 10/08/2021

Ngành nghề chính: Hoàn thiện công trình xây dựng

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Công Ty TNHH Sou Việt Nam

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ