Check
hosocongty.net
Công Ty TNHH Thực Phẩm Lúa Việt

Tên giao dịch: Lua Viet Food Company Limited

:

Đại diện pháp luật: Chiêm Bữu Châu

Điện thoại: 0938365015

Ngày cấp: 10/08/2021

Ngành nghề chính: Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Công Ty TNHH Thực Phẩm Lúa Việt

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ