Check
hosocongty.net
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC NIÊN

Tên giao dịch: PHUC NIEN SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

:

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Phúc

Ngày cấp: 1/17/2014 12:00:00 AM

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC NIÊN