Check
hosocongty.net
Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Công Nghệ San Chuan

Tên giao dịch: San Chuan Technology Electronic Trade Company Limited

:

Đại diện pháp luật: Lê Hồng Sơn

Điện thoại: 0865729520

Ngày cấp: 10/08/2021

Ngành nghề chính: Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Công Nghệ San Chuan

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ