Check
hosocongty.net
Công Ty TNHH Thương Mại Dudu

Tên giao dịch: Dudu Trading Company Limited

:

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Bảo

Điện thoại: 0383349958

Ngày cấp: 10/08/2021

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Dudu

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ