Check
hosocongty.net
Công Ty TNHH Thương Mại Long Châu Việt Nam

Tên giao dịch: Long Chau Viet Nam Trading Company Limitted

:

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hải

Điện thoại: 0981671968

Ngày cấp: 10/08/2021

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Long Châu Việt Nam

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ