Check
hosocongty.net
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT MINH HƯƠNG

Tên giao dịch: CôNG TY TNHH TM & DV PHáT MINH HươNG

:

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu

Điện thoại: 0968421424

Ngày cấp: 08/09/2021

Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT MINH HƯƠNG

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ