Check
hosocongty.net
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRẦN GIA

Tên giao dịch: CôNG TY TNHH ĐT XD TM TRầN GIA

:

Đại diện pháp luật: Trần Văn Kiều

Điện thoại: 0966891357

Ngày cấp: 3/30/2021 12:00:00 AM

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRẦN GIA

Điều chỉnh hồ sơ