Check
hosocongty.net
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng An Kim

Tên giao dịch: An Kim Consultant Design And Construction Company Limited

:

Đại diện pháp luật: Trần Thạch Điềm

Điện thoại: 0934888676

Ngày cấp: 10/08/2021

Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng An Kim

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ