Check
hosocongty.net
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM TƯƠI

Tên giao dịch: NAM TUOI CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

:

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tươi

Điện thoại: 0964492028

Ngày cấp: 09/09/2021

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM TƯƠI

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ