Check
hosocongty.net
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SAO NAM

Tên giao dịch: SAO NAM CONSTRUCTION

:

Đại diện pháp luật: Trà Thanh Hậu

Điện thoại: 0905248336

Ngày cấp: 08/09/2021

Ngành nghề chính: Xây dựng nhà để ở

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SAO NAM

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ