Check
hosocongty.net
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG NBK

Tên giao dịch: NBK CONSTRUCTION CO.,LTD

:

Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhạc

Ngày cấp: 1/20/2014 12:00:00 AM

Ngành nghề chính: Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG NBK