Check
hosocongty.net
HỢP TÁC XÃ NAM TRIỆU GIANG

Tên giao dịch: HTX NAM TRIEU GIANG

:

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Giang

Điện thoại: 0965045596

Ngày cấp: 10/08/2021

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ HỢP TÁC XÃ NAM TRIỆU GIANG

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ