Check
hosocongty.net
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ HƯNG THỊNH

Tên giao dịch: HTX NN&DV HUNG THINH

:

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trấn

Điện thoại: 0963638111

Ngày cấp: 08/09/2021

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ HƯNG THỊNH

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ